Contributie

Natuurlijk niet het leukste deel van het lidmaatschap van onze vereniging, maar om het bestaansrecht van de vereniging te kunnen waarborgen, wel n van de belangrijkste. Hieronder vind je informatie over de manier van betalen n wat de contributietarieven zijn. De tarieven worden (alln indien nodig) op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (opnieuw) vastgesteld.
De contributie moet vr de aanvang van het betreffende kwartaal voldaan zijn.

Electronisch bankieren of papieren factuur

Normaliter ontvangen alle leden ruim voor de aanvang van het nieuwe kwartaal een gespecificeerde factuur per email voor het aankomende kwartaal. Leden zonder email krijgen een factuur op papier, om de kosten te dekken kan het zijn dat hier een kleine toeslag voor in rekening gebracht moet worden. Nieuwe leden krijgen altijd een factuur per email.

Tarieven

Het bestuur doet erg zijn best de tarieven zo laag mogelijk te houden, onderstaand overzicht geeft de per 1 april 2017 geldende tarieven weer.

Sport

Leeftijd

Kwartaal

Maand

Badminton

65+

32.50

10.83

18 - 64

45.00

15.00

13 - 17

32.50

10.83

6 - 12

26.00

8.67

Judo

65+

32.50

10.83

18 - 64

32.50

10.83

13 - 17

29.00

9.67

 6 - 12

24.00

8.00

Tafeltennis

65+

25.00

8.33

18 - 64

35.00

11.67

13 - 17

32.50

10.83

 6 - 12

26.00

8.67

Rustend lid

 

10.00

3.33

Het inschrijfgeld voor badminton en tafeltennis bedraagt EUR 7.00.

Voor judo bedraagt dit EUR 10.50.

Penningmeester

Wie is onze penningmeester:

    Piet Kievits

 

Waarvoor kun je contact opnemen met onze penningmeester:

    Vragen m.b.t. de ontvangen factuur.

    Aanmelding om de toezending van de papieren factuur te stoppen en de factuur per email te ontvangen.

 

Hoe kun je contact opnemen met onze penningmeester:

   email:

   telefoon:

0416 276979

   post:

Leeuwerik 29; 5161 SH  Sprang-Capelle

   Vermeld altijd je volledige naam en je lidnummer (staat op de factuur).