Activiteiten

Onze vereniging organiseert een aantal maal per jaar een activiteit. Een groot deel van die activiteiten worden georganiseerd door specifieke vrijwilligers, bijvoorbeeld de organisatie van clubkampioenschappen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor alle overstijgende activiteiten hebben we een activiteiten commissie. Gebleken is echter dat onze leden weinig animo hebben om aan georganiseerde activiteiten deel te nemen.

In 2014 proberen een aantal actieve ouders in ieder geval voor de jeugd weer e.e.a. te organiseren.

De (jaarlijks) terugkerende activiteiten worden door het bestuur met behulp van vrijwilligers opgepakt.

 

Wil je echter de commissie versterken en/of heb je ideeŽn voor leuke activiteiten, aarzel niet en spreek de een van de bestuursleden aan of stuur ze een email.

Zij zullen de aangedragen activiteit bestuderen en wanneer hier voldoende animo voor te vinden is ťn de kosten voor de vereniging enigzins in de hand te houden zijn, gaan zij hier zeker mee aan de slag.

Commissie

Wie zitten er in de commissie:

    een klein aantal ouders die het beste met onze vereniging voor hebben

 

Hoe kun je contact opnemen met onze commissie:

   email:
   post: Mesdaglaan 12; 5161 VB  Sprang-Capelle

t.a.v. de Activiteiten commissie